artworks > Telemark Kunstsenter 2018Installation view Telemark Kunstsenter
Installation view Telemark Kunstsenter
2018

FORBANNELSEN | Ytter og KNIPSU 13.april – 3.juni

Forbannelsen er i sin essens en pakt. En forbannelse er en usynlig men kraftig sammenkobling mellom samtid og fremtid, mellom makt og avmakt, mellom ens plass i og påvirkning av samtiden, og mangelen på samme. Vi er her. Det er fordømt.

I Telemark Kunstsenter artikuleres denne dommen gjennom fem kunstverk, dømt til sameksistens av fem kunstnere fra kunstnergruppene Ytter og KNIPSU. Over tid har vi utforsket metoder for samarbeid og brytning. Gruppedynamikken danner rammer for kunstproduksjon og motarbeider individuell tankegang. Tilbake står et samhold, som til tross for ulikheter i kunstneriske uttrykk og personlighet fremkaller en forløsende friksjon. Dette samspillet er avgjørende for prosjektet og legger premissene for resultatet. Vi møtes i tekst, tegning, maleri, skulptur, film og fotografi. Enhver avgjørelse diskuteres kontinuerlig.

Historisk, og spesielt i religiøse tekster, er forbannelser brukt som maktutøvelse og kontroll. Og i folketroen er forbannelsene både moralske rettesnorer og konsentrasjoner av frykt. Det er en intellektuell eller språklig konstruksjon som opprettholder seg selv. Artikuleres den, eksisterer den. Selv en negasjon av en forbannelse gjør den gjeldende.

Forbannelser er interessante fordi de beskriver menneskets vesen, men de er også relevante på et mer kompleks nivå; de beskriver former for tilslørt maktutøvelse mennesker og makter i mellom. Dette ser vi svært relevant for en samtid der skjult maktutøvelse avsløres, som eksempelvis seksuelle overgrep, men som faller for samme maktesløshet på grunn av språk og diskurs. Med iboende forbannelser veltes forsøk for utvikling og renselse. Menneskekulturen spenner sine egne ben. Med Forbannelsen ønsker vi å løfte frem det usynlige. Og å våge oss på en diagnose av verden. Den er forbannet.

Ytter er en kunstnergruppe som tar i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet, til produksjon og formidling av kunst, spesielt gjennom kanalen, ytter.no. Ytter har med sin varierte og til tider konvensjonsløse kunstpraksis ønsket å utvide kunstens plass, og utfordre samtidige begrensninger. Ytter har vokst frem siden 2008 med en forankring i det lokale samtidskunstfeltet i Bergen og består av Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter og Anngjerd Rustand.

KNIPSU er et kunstnerstyrt visningssted i Bergen med fokus på utveksling, produksjon og nettverk både lokalt og internasjonalt. Det drives innenfor rammene av DIY, og KNIPSU beveger seg gjerne i utkanten, til de nordiske periferier og tverrfaglige sammensmeltninger. Det ble startet i 2010 av Hilde Jørgensen og Maya Økland og er en del av deres kunstneriske virke.

Ytter og KNIPSU-samarbeidet består derfor av Hilde Jørgensen, Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand, Maya Økland og Anne Marthe Dyvi. Samarbeidet er et utstillings- og produksjonsprosjekt, der vi i brytningene i mellom oss ønsker å utfordre egen praksis og kunstens potensiale. Veien mot realisering er en gjentagende befaring av den konflikten som ligger i at initierte tilnærmelser skjer gjennom språket, men samtidig skal utøves og materialiseres. Prosjektet blir til i overgangen mellom språk og handling, mellom lyd og omlyd. Mellom instruks og improvisasjon. Vi utnytter rommet for samarbeid i alle prosjektets faser, og gjør dette nettopp fordi vi kjenner at det gjør vondt og vi alle har et genuint ønske om risiko.

Tidligere har Ytter og KNIPSU laget prosjekter sammen til Supermarket i Stockholm (2012) og Parataxon på KNIPSU i Bergen (2012), Terskelen til Galleri Boa (2013) og Die Schwelle til Galleri Toolbox i Berlin (2014).

Text credit and more installation views: http://www.telemarkkunstsenter.no/forbannelsen.html