Benkene til Kim 2021 > Lina Viste Grønli

Lina Viste Grønli
Lina Viste Grønli
Public sculpture
Benkene til Kim
2021